Mobility and security management in 4G

Mobility and security in 4G
English
subjects: 

Grupa badawcza koncentruje się na problematyce obsługi mobilności terminali ruchomych w systemach 3G/4G.
Celem prac badawczych oraz rozwojowych jest  szacowanie wydajności protokołów sygnalizacyjnych do obsługi mobilności oraz protokołów wspierających bezpieczeństwo podczas przełączeń w systemach zgodnych z architekturą zalecaną przez 3GPP SAE/LTE. Doświadczenie w tym zakresie pochodzi m. in. z uczestnictwa w projektach Moby Dick (6PR), Daidalos  I/II (6 PR) oraz z projektów krajowych finansowanych przez MNiSW.
Metody badawcze obejmują m. in. prace w środowisku symulacyjnym, eksperymenty w warunkach laboratoryjnych przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanej platformy wirtualizacyjnej, jak również eksperymenty w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych w oparciu o posiadany bezprzewodowy sprzęt komunikacyjny.
Prace rozwojowe w większości polegają na implementowaniu protokołów sygnalizacyjnych do obsługi mobilności oraz utrzymania bezpieczeństwa w procesie przełączenia oraz szacowania ich efektywności. Są to implementacje  w jądrze oraz  w przestrzeni użytkownika systemu operacyjnego Linux.
W ramach  prac dotychczas wykonano oraz testowano między innymi:

  • własną Implementację  protokołu Media-Independent Handoff Services (MIH) wg standardu IEEE 802.21,
  • własną implementację protokołu EAP Re-authentication Protocol (ERP) wg RFC5296 (6696),
  • rozszerzenia implementacji open-source standardu IEEE 802.11r (Fast-BSS transition).

Wyniki tych prac były publikowane na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Contact person: 
pacyna's picture
dr inż.
Piotr
Pacyna
Ph.D
adiunkt
room: 
B9/306
phone: 
+48 12 6174815
email: 
pacyna@kt.agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl/~pacyna/
konsultacje: 
wtorek 9:30- 10:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Piotr Pacyna  otrzymał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie informatyka w 1995 roku oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w 2005 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji AGH. Jego zainteresowania naukowe obejmują sieci teleinformatyczne, problematykę obsługi mobilności w sieciach 3G/4G oraz bezpieczeństwo.  Jest aktywnie zaangażowany w międzynarodowe programy badawcze finansowane przez Komisję Europejską. Pracuje bądź pracował w zespołach kierujących projektami  oraz w zespołach badawczych w kilku projektach międzynarodowych: BTI, MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, EU-MESH oraz NI2S3. Uczestniczy  w realizacji projektów naukowych, badawczych i rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak np. "Ochrona Krytycznej Infrastruktury Teleinformacyjnej dla zabezpieczenia ciągłości procesów biznesowych w gospodarce". Przebywał na stażach naukowych i kontraktach zagranicą, m.in. w CNET France Telecom we Francji oraz na Uniwersytecie Karola III w Hiszpanii. Uczestniczył w procesach standaryzacyjnych w Międzynarodowej Unii Telekmunikacyjnej ITU-T w grupie SG17. Posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner oraz architektury korporacyjnej TOGAF 9 Certified (Level 2). Jest współautorem  kilkudziesięciu publikacji naukowych.
 

Additional information: 

Piotr Pacyna received M.Sc. in Computer Science in 1995 and a Ph.D. degree in Telecommunications in 2005 from AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, where he is now a lecturer and member of the staff in the Department of Telecommunications.

Research activities focus on next-generation wireless systems, theory of complex networked systems and security.

Piotr Pacyna worked with research labs of major european telecom operators within the framework of research projects founded by the European Commission: ACTS Broadband Trial Integration (1997-2000), IST Moby Dick (2001-2003), in IST Integrated Project Daidalos (2003-2006), as well as DG Enterprise and Industry NI2S3 project (2009-2011). In Daidalos II (2006-2009) he was member of a project management team and a member of the architecture design team.

During years 2010-2012 he was in charge of the national project and is a leading author of OKIT - a methodology for critical infrastructure protection.

Piotr Pacyna spent sabbatical leave in CNET France Telecom in Paris (1997-1998) and he was a visiting professor at the Universidad Carlos III de Madrid in Spain (2005-2007).
Along his professional carrier he has been delivering courses on "Next Generation IP Networks", "Secure Communications Systems", "Broadband Communications" and "Theory of switching".

Piotr co-authored several publications in conferences and in top journals, filed one patent application in cryptography and contributed to ITU-T SG17 on Identity Management.

Piotr is a certified PRINCE2 Practitioner on project management and TOGAF 9 Certified (Level 2) on enterprise architecture governance.